Pokud ještě nemáte telefon spárovaný se serverem, zkuste předchozí návod na instalaci a párování.

Po spárování se zobrazí záložka  Obecné. Zde vyplňte

  • Jméno pro telefon (aby nebylo nutné ho v systému identifikovat podle IMEI)
  • Telefonní číslo (slouží pouze pro evidenci).
  • ID vzdálené podpory, pokud využíváte službu TouchGuard Premium QuickSupport

Pokračujte na Další záložku

Zde na záložce  Akce je třeba ověřit, zda jsou v telefonu zapnuté všechny podpůrné funkce.

  • Po stisknutí tlačítka  NFC budete na telefonu přesměrováni na stránku, kde je možné zapnout funkci NFC
  • Obdobně postupujeme při zapínání  GPS
  • Aktivujte  Správce zařízení

Pokračujte na Další záložku

Kromě jiných funkcí zde můžete aktivovat Hlídače