Volání v aplikaci lze zcela zakázat (výchozí stav), povolit na všechna telefonní čísla nebo omezit na seznam povolených čísel.

Povolit volání na všechna tel. čísla

  1. V sekci  Mobilní terminály zvolte  Editovat a přejděte k záložce  Připojení. Zaškrtněte volbu Telefon. Pak Uložit.

phone-all

 

Pouze povolená telefonní čísla

  1. V sekci  Mobilní terminály zvolte  Editovat a přejděte k záložce  Připojení. Zaškrtněte volbu Telefon.
  2. Zadejte kontakty ve tvaru Jméno;Číslo;Jméno2;Číslo2; atd. Pak Uložit.

phone-selected