Rozšířený seznam funkcí (licence PRO)

Licence PRO obsahuje stejné funkce jako BASIC a k tomu navíc:

 • Správa majetku – Systém pro půjčování majetku (primárně klíčů) opatřených NFC tagem. Věc je možné půjčit, přiřadit osobě a nastavit požadovaný termín vrácení. Pokud termín vyprší, jsou upozorněni jak osoba, která si věc půjčila, tak správce majetku (např. recepční) prostřednictvím emailu.
  • Správu výpůjček je možné provádět jak na webu tak v mobilní aplikaci.
  • Správa samotného majetku (přiřazování čipů apod) se provádí pouze na webu
  • Obsluha mobilní aplikace má kompletní přehled o majetku a jeho stavu a může snadno kontaktovat osoby (SMS/volání) s vypůjčeným majetkem
  • Majetek lze půjčovat uživatelům zadaným v systému (= pak stačí pouze vybrat osobu ze seznamu) nebo lze zadat údaje (jméno, příjmení, email, telefon) jednorázově
  • Pokud není majetek vrácen včas, uživatel dostává periodické emailové upozornění, popř. může být (1 kliknutím) kontaktován (SMS/volání) správcem majetku (recepční)
 • Možnost vyplňování formulářů na webu
 • Monitoring tepové frekvence prostřednictvím náramku Xiaomi Mi Band 2

Připravujeme

 • Instant messaging