Základní seznam funkcí (licence BASIC)

 Lokality

 • Systém se dělí na lokality (objekty)
 • Každý zákazník (agentura) si může vytvořit vlastní stromovou strukturu lokalit
 • Podpora časových zón
 • Mobilní terminál (telefon) je vždy spárován k jedné konkrétní lokalitě, ve které potom pracuje

Pochůzky

 • NFC tagy nebo iBeacony jako kontrolní body
 • Možnosti pochůzky
  • Pořadí načítání kontrolních bodů – Libovolné pořadí (výchozí), striktní nebo otevřené (načítání stejného bodu v pochůzce vícekrát)
  • Nastavení času – minimální/maximání čas pro celou pochůzku nebo mezi některým body
  • Pochůzkové úkoly (seznam úkonů pro kontrolní bod)
  • Neomezené množtví pochůzkových tras
 • Automatické vyhodnocování pochůzek (čas a načtené kontrolní body)
 • Všechny pochůzky ze všech lokalit lze zobrazit na přehledové ploše (pro dispečinky)
 • Podpora offline módu při slabém signálu
 • Zobrazení průběhu pochůzek (widget) na přehledové ploše

 Úkoly

 • Správa úkolů
  • Jednorázové,
  • Opakované (další se spustí až po určité době od splnění předchozího),
  • Plánované (spouštějí se v určitý čas)
 • Možnosti nastavení:
  • Popis úkolu
  • Čas na splnění úkolu
  • Závislosti na:
   • konkrétním kontrolním bodu
   • pochůzce
   • mobilním terminálu
   • osobě
 • Uživatelsky definovatelné stavy úkolů
 • Zobrazení průběhu plnění úkolu na přehledové ploše

 Formuláře

 • Nástroj na tvorbu vlastních formulářů, který je následně vyplňován na mobilním terminálu a odesílán na server jako komplexní hlášení o nastalých událostech
 • Prvky formuláře
  • Textové pole
  • Výběr předdefinované kategorie události
  • Přílohy
   • Fotky
   • Hlasové zprávy
 • Formulář stačí vytvořit pouze jednou a lze s ním pracovat ve všech lokalitách

 Docházka

 • Záznam o příchodech a odchodech
 • Plánování směn
  • Ověřování požadovaného stavu (počet) osob na směně
 • Průběh směny na přehledové ploše

 Mobilní terminály

 • Párování telefonu přes QR kód
 • Vzdálená správa mobilního terminálu
 • Blokování telefonu proti zneužívání pro jiné než pracovní účely
 • Možnost zobrazení až 20 různých tlačítek (funkcí) na obrazovce telefonu
 • Povolení volání/SMS kamkoliv/nikam/na povolený seznam čísel
 • Funkce osamoceného pracovníka (Lone Worker) dle normy BS 8484
  • Nečinnost
  • Detekce náklonu
  • Detekce pádu
  • Bdělost
  • GPS tracking
 • V případě vyhlášení poplachu telefon:
  • pošle alarm na server a/nebo
  • rozešle SMS s informacemi o uživateli a GPS pozicí a/nebo
  • začne vytáčet nastavená tel. čísla
   • Nastavitelný počet opakování volání
 • Vzdálené nastavování hlasitosti telefonu

 Upozornění

 • Více než 40 typů událostí (jak správně vykonané činnosti, tak chybné)
 • Upozornění jsou buď zasílána emailem a/nebo zobrazeny na přehledové ploše
 • Nástroj na tvorbu vlastních upozornění (lze sestavit text, který se skládá z textu a informací ze systému)
 • Možnost nastavit omezující podmínky

KPI

 • automatické vyhodnocování událostí v zadaném intervalu den/týden/měsíc
 • např:
  • min 5 pochůzek za den
  • max 3 chyby v pochůzce za měsíc jsou přijatelné
 • KPI jsou na konci intervalu vyhodnoceny a v případě požadavku jsou uživatelé upozorněni na skutečnosti, že KPI je/není v pořádku

Mapy

 • Geofencing (ověřování GPS polohy telefonu)
  • Monitoring opuštění povolené oblasti nebo
  • vstupu do zakázané oblasti
 • Mapový podklad je OpenStreetMap.org
 • Prvky, které lze zobrazit na mapě
  • Kontrolní body
  • Přílohy
  • GPS tracking
  • Plochu s povoleným/zakázaným přístupem
  • Sensors
  • Mobile device last known position
 • Časové filtry
  • zobrazezní aktivit pouze v zadaném časovém intervalu
  • zobrazení aktivit za poslední hodinu (Live view)

 Čidla

 • Podpora čidel komunikujících přes SNMP protokol
 • Nastavení mezních stavů
 • Zobrazení aktuálkního stavu na přehledové ploše

 Uživatelé

 • Kompletní správa uživatelů všech typů na jednom místě
 • Přístup na web, do pochůzke nebo docházky
 • Možnosti detailního nastavení uživatelských  oprávnění
 • Propagace uživatelů do více lokalit
 •  Skupiny

 Záznam

 • Seznam všech aktivit ze systému
 • Možnost generován PDF reportu se všemi událostmi, včetně náhledu fotografií, výpisu formulářů, úkolů atd.

Licence

 • Správa licencí pro podlokality
 • Umožňuje omezit počet:
  • Mobilních terminálů
  • Uživatelů
  • Kontrolních bodů
  • Pochůzek
  • Skupin
  • Čidel