TOUCHGUARD WATCH

Představujeme dlouho očekávané řešení.
Jediné svého druhu v Evropě.

Ochrana osamocených pracovníků v hodinkách.

HLAVNÍ VÝHODY LONE WORKER APLIKACE TOUCHGUARD WATCH

Monitoring životních funkcí a vyvolání poplachu

 • Pád – spustí poplach, když hodinky detekují pád a následnou nehybnost (integrovaná funkce)
 • Měření hladiny srdečního tepu – spustí poplach, když je tep mimo nastavené meze (např. pod 40 nebo nad 150 tepů za minutu)
 • Nečinnost/nehybnost – pokud se hodinky nehýbou po stanovenou dobu, vyhlásí poplach
 • Sundání hodinek z ruky – detekce přítomnosti hodinek na ruce. Sundání hodinek vyhlásí poplach.
 • Poslední možností, jak vyvolat poplach, je SOS tlačítko (dlouhé podržení červeného tlačítka)

Nezávislost na telefonu

 • Hodinky fungují autonomně bez připojení k mobilnímu telefonu
 • Mají vlastní eSIM (kterou nelze vyjmout) a mají tak vlastní konektivitu pomocí LTE připojení a mohou v případě potřeby spustit hlasové volání nebo poslat SMS.
 • Doporučujeme ale použít jako primární připojení Wifi, zlepšuje se tím výdrž baterie hodinek a snižuje spotřeba dat na eSIM

Vzdálená správa hodinek

Díky cloudovému systému Samsung Knox Manage lze spravovat hodinky vzdáleně. Tato funkce je klíčová pro bezproblémový průběh provozování systému TOUCHGUARD WATCH. Knox Manage je jediný systém, který dokáže spravovat hodinky stejně jako pracovní mobilní telefony.

Funkce Samsung Knox Manage
 • Instalace aplikací a automatická aktualizace aplikací,
 • Omezení obsahu – např. nelze jít do nastavení, nelze vypnout data/Wifi, zkrátka takové nastavení, aby uživatel neměl možnost nechtěně ovlivnit chod aplikace,
 • Nastavení Auto Call Answer – když se z určitých telefonních čísel zavolá na hodinky, hovor bude automaticky přijat a lze např. poslouchat, co se děje na straně hodinek
 • Nastavení Wifi – na dálku lze nastavit, ke kterým Wifi sítím se hodinky automaticky připojí
 • Kiosk mód – nastavení použití jen povolených aplikací, v našem případě pouze TOUCHGUARD WATCH.

Kompaktní řešení ochrany pracovníků

 • K řešení stačí samotné hodinky
 • Není třeba telefon, ke kterému by byly připojeny
 • Jedná se o nejkompaktnější řešení ochrany osamocených pracovníků

Webová aplikace

Webové rozhraní
 • Rozhraní pro serverovou část (dispečer, administrátor) je webová aplikace, která je dostupná přes standardní webové prohlížeče.
 • Rozhraní je responzivní, tzn. je přizpůsobeno pro PC, tablety i mobilní telefony.
 • Do systému se přihlašuje uživatelským jménem (emailem) a heslem.
 • Zde je možné provádět veškerá nastavení, ať už jde o přístupy pro dispečery a jejich oprávnění nebo kompletní správu funkcí pro mobilní terminály.
 • Oprávnění pro uživatele webového rozhraní lze nastavit v úrovních zobrazit / vytvořit / editovat / smazat a to pro každou jednotlivou funkci zvlášť.
 • Systém se člení do lokalit, ze kterých lze vytvořit libovolná stromová struktura. Ta udává i kdo má přístup do určité úrovně (obdobně to lze nastavit i při úpravě uživatelských práv).
 • Veškeré funkce mobilních hodinek lze nastavovat vzdáleně přes webové rozhraní. Každé hodinky  mohou mít jiné nastavení.
 • Polohu hodinek lze zobrazit na mapových podkladech

Ochrana osamocených pracovníků / Lone Worker

Jak to funguje?

V § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je uvedeno pouze to, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak.

Ono „nezajistí jinak“ řeší právě aplikce TOUCHGUARD. Česká legislativa nestanovuje způsob, jak to má být provedeno, proto je náš LWS zpracován podle britské normy BS 8484 (Provision of lone worker services), kde jsou detailně popsány procesy, jak má takový systém fungovat.

Pro provoz systému TOUCHGUARD WATCH jsou třeba pouze hodinky s operačním systémem WEAR OS a PC s intenetovým prohlížečem s připojení k internetu. Pro zajištění 100% funkčnosti musí být hodinky zakoupeny od nás (kvůli možné nekompatibilitě firmwaru hodinek z dovozu)

V případě potřeby lokalizace v rozlehlejších objektech, kde se nedá očekávat, že se pracovník pohybuje na omezeném prostoru, doporučujeme použít variantu TOUCHGUARD MOBILE s mobilním teleofnem některého z výrobců, který se přímo zabývá výrobou telefonů pro průmysl, např. RugGear (outdoor a průmysl) nebo ECOM (telefony do výbušného prostředí ATEX Zone 1/21 a 2/22). Hodinkyk nedisponují tak velkou baterií, aby zvládly celodenní GPS tracking, jako mobilní telefony.

Způsoby zjišťování stavu a polohy
samostatně pracujících osob

 • Pád
 • Nečinnost – pracovník se po určitou dobu nehýbe
 • Kontrola bdělosti – pracovník musí v zadaném časovém intervalu potvrdit, že je v pořádku.
 • SOS tlačítko
 • Monitoring hladiny srdečního tepu – Díky senzoru lze zjistit hodnotu srdečního tepu. Poplach se vyhlásí automaticky na základě překročení mezních hodnot (pod minimum / nad maximum).
 • Zařízení je offline – pokud se pracovník dostane mimo signál, je zde riziko, že poplach nedo­razí tam, kam by měl. Proto systém monitoruje i dostupnost připojení k serveru
 • Lokalizace venku i uvnitř budov
  • Venkovní – pomocí GPS pozice telefonu/hodinek, vč. funkce geofencing (monitorování přesné oblasti, kde se telefon nachází)
  • Vnitřní – získávání GPS pozice z tzv. iBeaconů (bluetooth vysílačů) – pouze u varianty s mobilním telefonem

Tyto způsoby lze libovolně kombinovat na základě prostředí, ve kterém se rizikové pracoviště nachází.

Co se stane, když se spustí poplach

Předpoplach

 • Pokud hodinky detekují neobvyklou činnost, vyzve akustickou signalizací pracovníka, aby potvrdil, že je v pořádku.
 • Na stornování předpoplachu, tj. stisknutí tlačítka „Jsem v pořádku“ je obvykle 30 – 60 vteřin.
 • Pokud tak ve stanoveném čas pracovník neučiní, spustí se ostrý poplach.

Ostrý poplach

 • Odešle se datovou cestou na server. Lze použít vlastní prostředí serveru nebo řešení s PCO.
 • Rozešlou se SMS s potřebnými údaji na libovolný počet osob.
 • Spustí se vytáčení telefonního hovoru na zvolená čísla. Telefon pak automaticky vytáčí jed­no číslo za druhým, dokud není hovor přijat. Lze nastavit i počet cyklů vytáčení čísel.

Je možné zvolit, které ze způsobů akcí budou aktivní.