• iBeacony s vyplněnou GPS pozicí a použité jako kontrolní body, jsou využívány jako zdroj GPS pozice. Lze tak zpřesnit lokalizaci uvnitř budovy.
  • Měsíční reporty lze nově vytvořit a poslat v jakýkoliv den v měsíci
  • Automatické reporty pro formuláře