• Možnost přidat komentáře ke každé pochůzce. Tyto komentáře se zobrazí i v PDF reportech
 • Přepracovaná stránka se seznamem pochůzek nyní zobrazuje také ikonu  , v případě, že pochůzka obsahuje nějaké GPS souřadnice
 • Možnost pojmenovat
  • Plán pochůzek
  • Plán reportů pochůzek
 • Obsah textové přílohy je vypisován přímo do  Záznamu
 • LoneWorker kontrola spojení s mobilním terminálem. Lze nastavit periodickou kontrolu spojení s mobilním terminálem. Tato funkce je dostupná od verze 3.20 mobilní aplikace TouchGuard
 • CSV reporty pro docházku nyní obsahují výpočet pracovního fondu
 • Podpora anonymizace dat v souladu s nařízením GDPR. Tuto funkci lze zapnout v  Nastavení lokality, záložka Soukromí. Pokud je tato funkce zapnuta, dojde k anonymizaci osobních údajů smazaných uživatelů (i těch, kteří byli smazání před aktivací této funkce)
 • Možnost zobrazit informace napříč lokalitami (dosud dostupné pouze pro Mobilní terminály):
  • Mapy
  • Záznam
  • NFC tagy
  • Kontrolní body
  • Přílohy