Používáním našich aplikací souhlasíte s podmínkami jejich využití a zásadami ochrany soukromí. Aplikace jsou distribuovány tak, jak jsou a my nezodpovídáme za škody způsobené jejich používáním. Aplikace z oficiálních zdrojů (Obchod Play) neobsahují škodlivý software. Vyhrazujeme si právo na změnu aktuálních podmínek. V případě dotazů nám napište na e-mail podpora@simphony.cz.

Zásady ochrany osobních údajů

 • Data z aplikace neposkytneme třetím stranám
 • Telefonní kontakty, systémové účty ani stavy telefonu nejsou ukládány ani přenášeny na server.
 • Aplikace shromažďují pouze data nutná k bezproblémovému chodu aplikace a anonymní statistická data, která jsou bezpečným kanálem přenášena na zabezpečený server
 • Zavazujeme se chránit získaná data proti zneužití. Neručíme za škody způsobené vnějšími vlivy (např. technická závada), špatným nastavením nebo nedostatečným zabezpečením (slabá hesla, krádež, …)

Typ shromažďovaných dat

 • Informace o systémovém účtu, poloze, typu zařízení, systémové informace
 • Anonymní statistiky přístupů a chování za účelem vylepšování aplikací
 • Údaje ke komunikaci s webovými službami
 • Data potřebná k bezproblémovému chodu aplikace, která se aktualizují s webovými službami (např. seznam uživatelů, definice pochůzek, …)
 • Fotografie, videa a zvukové záznamy pořízené přes naše aplikace

Práva třetích stran

 • Aplikace neporušují práva třetích stran
 • Vyhrazujeme si veškerá práva, aplikace smíte využívat, nesmíte je jakkoliv upravovat nebo distribuovat mimo oficiální kanál Obchod Play

Omezení vlastnických práv

 • Aplikace jsou výhradně naším vlastnictvím, je dovoleno šířit odkaz na oficiální distribuční kanál Obchod Play
 • Není dovoleno distribuovat aplikace mimo oficiální kanál Obchod Play
 • Je zakázáno používat jakékoliv obrazové či zvukové materiály z našich aplikací

Využití práv aplikace

 • BIND_DEVICE_ADMIN – Aplikace se může stát Správcem Zařízení (Device Admin) a tím dočasně znemožnit svou odinstalaci. Pouze dispečer s dostatečnými právy může rozhodnout, jestli se aplikace stane Správcem Zařízení.

Kontakt

 • TTC TELSYS, a.s., Úvalská 1222/32, Praha 10, Česká Republika
 • +420 234052212
 • podpora@simphony.cz