• Formuláře (dostupné od verze 3.27 pro Android)
  • Skupiny položek
  • Náhodný výběr ze skupiny položek
  • Oddělovač – pro optické oddělení skupin položek ve formuláři
  • Nadpis – zobrazí se ve formuláři
  • Předdefinovaný text – text/odstavec, který se zobrazí ve formuláři
 • Úkoly
  • Přílohy – dokumenty, které lze nahrát k zadání úkolu
  • Formuláře v  úkolech – za splnění úkolu se považuje vyplnění formuláře
 • Přílohy
  • Nové typy příloh – video, soubor z úložiště telefonu
 • Reporty
  • Pochůzky – přepracované statistiky
 • NFC tagy
  • Import tagů z CSV. Podporuje formát CSV z Excelu
 • Přepracovaný výběr jedné nebo více položek (zpravidla uživatelů nebo mobilních terminálů apod.)
 • Odesílání plánovaných reportů ze Záznamu ve formátu CSV