• Limit pro export pochůzek do PDF zvýšen na 500 a pro CSV na 1000
  • Návštěvy podporují integraci více formulářů, ze kterých je možné si vybrat vhodný pro každou jednotlivou návštěvu
  • Box pro zobrazení směn v Přehledu zobrazuje jména osob přítomných na směně
  • Přidána podpora aplikace Google Zprávy
  • Přidána podpora aplikace Signal
  • Opravy chyb a drobná vylepšení