• Popisky tlačítek mobilních terminálů jsou zobrazeny hned po spárování a již je není třeba zapínat ručně
  • Přidána možnost importu Zařízení pomocí CSV
  • PDF reporty mají číslované stránky
  • Změna kalibrační hodnoty detekce volného pádu
  • CSV export současného stavu zápůjček majetkuk