Ochrana osamocených pracovníků

Lone Worker

TOUCHGUARD byl původně vyvinut jako online pochůzkový systém pro bezpečnostní agentury a zcela odpovídá jejich potřebám. Dnes ho díky pokročilým funkcím používají i úklidové agentury, facility společnosti (správa a údržba budov), servisní technologické organizace a podniky s pozicemi s vyšším rizikem zranění (ochrana samostatně pracujících).

Webové rozhraní

Ochrana osamocených pracovníků / Lone Worker

Jak to funguje?

Pro provoz LWPS systému TOUCHGUARD je třeba pouze mobilní telefon s operačním systémem Android a připojení k internetu. Kompaktní variantou jsou pak chytré hodinky s operačním systémem Android/Wear OS a vlastní (e)SIM pro zajištění konektivity, které se využívají tam, kde je požadavek na co nejmenší a nejlehčí mobilní zařízení.

V § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je uvedeno pouze to, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak.

Ono „nezajistí jinak“ řeší právě LWS TOUCHGUARD. Česká legislativa nestanovuje způsob, jak to má být provedeno, proto je náš LWS zpracován podle britské normy BS 8484 (Provision of lone worker services), kde jsou detailně popsány procesy, jak má takový systém fungovat.

Pro provoz LWS TOUCHGUARD doporučujeme použít odolné přístroje některého z výrobců, který se přímo zabývá výrobou telefonů pro průmysl, např. RugGear (outdoor a průmysl) nebo ECOM (telefony do výbušného prostředí ATEX Zone 1/21 a 2/22).

Způsoby zjišťování stavu a polohy samostatně pracujících osob

MAN DOWN

Tyto způsoby lze libovolně kombinovat na základě prostředí, ve kterém se rizikové pracoviště nachází.

Na jakých zařízeních to funguje?

Doporučujeme odolné přístroje

Na základě dlouholeté praxe ale doporučujeme použít odolné telefony. V naší nabídce najdete telefony německých výrobců RugGear® pro standardní prostředí a ecom (A Pepperl+Fuchs Brand) pro výbušné prostředí (ATEX) až do Zóny 1.

U aplikací typu „Lone Worker“ je velmi důležité, aby použitý telefon byl spolehlivý i v extrémních podmínkách. Telefon by se např. při pádu neměl vypnout nebo nějak zásadně poškodit, což je případ většiny běžně používaných telefonů.

Na rozdíl od běžně dostupných telefonů tito výrobci nabízí ke svým přístrojům velmi praktické příslušenství, které pomáhá zlepšovat detekci polohy pracovníků. Některé navíc obsahují hardwarové SOS tlačítko, kterým lze vyvolat poplach.

Co se stane, když se spustí poplach

Předpoplach

  • Pokud telefon detekuje neobvyklou činnost, vyzve akustickou signalizací pracovníka, aby potvrdil, že je v pořádku. 
  • Na stornování předpoplachu, tj. stisknutí tlačítka „Jsem v pořádku“ je obvykle 30 – 60 vteřin.
  • Pokud tak ve stanoveném čas pracovník neučiní, spustí se ostrý poplach.

Ostrý poplach

  • Odešle se datovou cestou na server. Lze použít vlastní prostředí serveru nebo řešení s PCO.
  • Rozešlou se SMS s potřebnými údaji na libovolný počet osob.
  • Spustí se vytáčení telefonního hovoru na zvolená čísla. Telefon pak automaticky vytáčí jed­no číslo za druhým, dokud není hovor přijat. Lze nastavit i počet cyklů vytáčení čísel.

Je možné zvolit, které ze způsobů akcí budou aktivní.