Novinky

TOUCHGUARD 3.48

Formuláře (dostupné od verze 3.27 pro Android) Skupiny položek Náhodný výběr ze skupiny položek Oddělovač - pro optické oddělení skupin položek ve formuláři Nadpis - zobrazí se ve formuláři Předdefinovaný text...

TouchGuard 3.47

Některé nové funkce vyžadují mobilní aplikaci TouchGuard ve verzi 3.26+ Přílohy nově podporují i natáčení videa (kvalitu videa určuje nastavení telefonu) nebo vložení jakéhokoliv dokumentu z telefonu (podporovány...

TouchGuard 3.46

Možnost nastavit velikost příloh od 0,3 Mpix do 5 Mpix (ve funkcích Mobilního terminálu). Podporováno od verze 3.25 pro Android. Statistiky pochůzek v reportech

TouchGuard 3.45

Nastavení mazání starých dat z lokality. Je možné nastaví počet měsíců, po které se budou uchovávat data na serveru Možnost nastavit Tichý alarm - v případě vyvolání poplachu SOS tlačítkem nebude alarm na mobilním terminálu nijak zobrazen a nebudou ani vytáčena...

TouchGuard 3.44

Nové události v  Záznamu: Načten iBeacon Změna definice pochůzky

Recertifikace ISO 27001 a ISO 20000

Cílem společnosti TTC TELSYS, a.s. je neustále se zlepšovat a zvyšovat úroveň produktů a služeb poskytovaných všem zákazníkům. Divize ICT služeb, v dubnu 2019 úspěšně absolvovala recertifikační audit dle norem ISO/IEC 20 000-1 „Management IT služeb“ a ISO/IEC 27 001...

TouchGuard 3.41

V exportu docházky se zobrazuje osobní číslo Automaticky generované reporty odeslané emailem, obsahují v předmětu emailu název lokality

TouchGuard 3.40

Nový design webové aplikace, přihlašování na adrese touchguard.app

SIMPHONY 3.39

iBeacony s vyplněnou GPS pozicí a použité jako kontrolní body, jsou využívány jako zdroj GPS pozice. Lze tak zpřesnit lokalizaci uvnitř budovy. Měsíční reporty lze nově vytvořit a poslat v jakýkoliv den v měsíci Automatické reporty pro...

SIMPHONY 3.38

Komentáře - je možné komentovat jakoukoliv událost v systému nebo pochůzku Exporty pro komentáře Plánované reporty pro komentáře